Uz.Dr. Ayhan Yiğit


AŞI VE BAĞIŞIKLIK

.


AŞI VE BAĞIŞIKLIK
AŞİ: Zayıflatılmış, hastalık yapamayacak hale getirilmiş; mikroorganizmaların
proteinleri ya da çekirdekleridir ( zarları, sitoplâzmaları ve genetik zincirleri ).Yani
parçacıkları ve yapı taşlarıdır…
AŞI ürünü/ maddesi vücut için antijendir/ yabancı maddedir…
Vücuda verildiğinde / AŞI yapıldığında; vücut buna karşı ANTİKOR yapar /geliştirir…
Bu antikorlar, (Bağışıklık maddeleri/cisimcikleri) o aşıya (Aşının
etkenine/Mikroorganizmaya) özel ve spesifiktir. Bu özelliklerinden dolayı o hastalığa karşı
vücudu (insanı) korur…
Bütün aşılar için bu özellikler ortaktır. Sadece koruyuculuk dereceleri ve süreleri farklıdır!
Aşılar, en iyi ilaçtır, koruyucudur… Hastalığa yakalanmadan korumadır! Asıl olan da bu değil
midir?
Tarihte nice Enfeksiyon Hastalıkları, nice Salgınlar Aşılar vasıtasıyla önlenmiş, bir kısmı yok
edilmiştir.
Önemli olan bazılarını sayalım: TİFO, KOLERA, ÇİÇEK, KIZAMIK, KUDUZ, TETANOZ ÇOCUK
FELCİ, DİFTERİ, BCG(VEREM), İNFLUENZA ( GRİP )…
Birinci Cihan Şavaşında Osmanlı ordusu, Tifo, Kolera, Tifüs… gibi salgınlardan,
çocuklarımız çiçek ve kızamıktan kırılıyorlardı! Ayrıca çocuklarımız polio ? dan sakat
kalıyorlardı…
Halkımız bunlardan muaf değildi, onlarda salgınlardan nasiplerini alıyorlardı!
Allahın izniyle ve bilimin öncülüğünde; bu günkü salgından da, AŞI yardımı ile kurtulacağız… ÇİN’ den
gelecek aşıda, inaktif aşı, bilinen, tanınan ve kullanılan aşıların benzeri / aynısı…
YAN ETKİLERİ:(Tabii günümüzün konusu COVID-19 Aşısı),ben yok diyeceğim; bilim kurulu
üyeleri de öyle diyor! Gerçi, vücuda giren, verilen yabancı maddelerin; zararı, yan etkisi,
tıbben yok denemez ama, milyonda bir ve minimiza olabilir. Bazı kişilerde;hafif ağrı, şişlik,
kızarıklık, döküntü,kaşıntı ve ateş… Bunları yok sayacağız!
ÇÜNKÜ TEHLİKE BÜYÜK; önünde hastane, yoğun bakım, entübe, koma ve ölüm var…
Elimizdeki en güçlü silah da AŞI olacak! Aşı ile, aşılarla yeni tanışmıyoruz, yüz yıllardır
tanıyoruz, içeriğini, kimyasını, etkinliğini ve fizyolojisini biliyoruz ve insanlara vuruyoruz…
Burada tam belli olmayan şey; ETKİ DERECESİ ve ETKİ SÜRESİ. Yani, BAĞIŞIKLIK düzeyi ve
bağışıklık günleri, ayları ve yılları… Bu da tıbben ve ilgili uzmanlarla tartışılır, tartışılıyor.
Zamanla bu bilgilerde netleşecek ve kesinleşecek…

BAĞIŞIKLIK NASIL OLUŞUYOR ?
AŞI ‘ yı yaptıktan sonra; bu antijen / yabancı madde, buna karşı vücut ANTİKOR üretiyor.
Bunlar bağışıklık maddeleri (ürünleri) oluyor. Hastalığa, etkene ( Virüse) karşı koyacak,
savaşacak onu yok edecek BAĞIŞIKLIK ürünleri ve maddeleri…
Bunlar ÜMMÜN GLOBÜLÜNLER, aktif hale gelen kan hücreleri; B ve T lenfositleri,
makrofajlar… Çok değerli elamanlar, savaş elamanları, savaşacak askerler diyebiliriz!
Bunlar kanda dolaşıyor, gelecek olan VİRÜSÜ bekliyor (sınır birlikleri gibi), geldiğinde ( yani
Virüs bulaştığında) onu tanıyor (o etkenin aşısına karşı üretilmişlerdi ya) ona saldırıyor,
üremesini-çoğalmasını önlüyor, onu yeniyor, yok ediyor vücuttan atılmasını sağlıyor!
DOLAYISİYLE HASTALIK OLUŞMUYOR /oluşamıyor… Bizim istediğimiz de bu değil mi?
Hedefe ulaştık, çok şükür… Buna tereddüt edilir mi, bundan kaçılır mı?
SALGIN ‘ dan kurtulmamız dileğiyle… Hoşça kalın, EVDE KALIN.
Dr. Ayhan YİĞİT
Enfeksiyon Hastalıkları UzmanıSarav Asiye Yigit
4.01.2021 20:21:58
Cok aydinlatici.