.

Uz.Dr. Ayhan Yiğit


1914 – 1915 OLAYLARI - SOYKIRIM OLDUMU

.


        

24 Nisan 1915 olayları: Ne olmuştur, niye olmuştur: ?

 Soykırım olmamıştır...  Savaşı da Osmanlılar Çıkarmamıştır!

Yalanların, iftiraların, çığırtkanlığın ve acı olayların yıl dönüm günü olduğu için; OSMANLI, TÜRK ve Türkiye Cumhuriyeti düşmanları, gün, hafta ve ay değil yıl boyu geveleyip duruyorlar!

Öyle ise bizde bir şeyler yazmalıyız, hatta bu işi bilen Tarihçiler her zaman yazmalı…

Bu günlerde, yine bazı çevreler ve batılılar, ‘’ sürgün soykırım,  soykırım ‘’diye sayıklıyorlar. !

Osmanlıyı suçlayarak, Türkiye Cumhuriyetine saldırıyorlar…

İki yıldır KORONA denen VİRÜS dünyanın başına bela oldu, onunla başa çıkamıyorlar, ama yine Osmanlı ile ve bizimle uğraşmadan duramıyorlar!

O savaş yıllarında, Kafkasya’da; on binlerce öldürülen, işkence gören,  yüz binlercesi sürgün edilen/kaçan Türklerden(Müslüman) ; Batı Trakya’dan; yüz binlerce katledilen, milyonlarca sürgün edilen Türklerden,

Daha yakın zamanda BOSNA – HERSEKTE Müslüman Türklerin katlinden, HOCALI ’da; Rusya ile beraber Ermenilerce katledilen Azerilerden bahseden kimse yok!

Fransa’nın Ceza yırda, Tunus’ta…  yaptıkları,  Myanmar’daki    İşkence ve katletme unutulmadı!

Asıl ben onları kınıyorum… Türk Milleti kınıyor… Yalan söylüyorlar, iftira atıyorlar, Tarihi saptırıyorlar.

SOYKIRIM olmuşsa; Ruslar, İngilizler, Ermeniler, Fransızlar, ABD ve bunların müttefikleri yapmıştır!

Tüm tarih ve siyasal kitaplarda ve binlerce hatıratta, tutanakta, askeri arşiv ve kayıtlarda:

Yabancı kaynaklar dâhil, böyle bir fiile( onların dediklerine) rastlanmıyor. Ayrıca görgü şahitlerinin, ağızdan ağıza anlattıkları acı olaylarda bunu teyit ediyor...

Amerikalı Tarih Profesörü Justin Mccarthy itiraf etti : ‘’ Belgeler Türklerin değil, Ermenilerin Soy kırım yaptığını gösteriyor.’’ Dedi!

Başta İlber Ortaylı olmak üzere, Konukçu, Hallaç oğlu, Kürkçü oğlu… gibi tarihçiler, Karabekir gibi askerler ve Genelkurmay arşivleri aynı şeyleri söylüyor…

SOYKIRIM, Osmanlıya / Müslümanlara (Türk Toplumuna ) yapılmıştır!  Fakat tam başarılı olunamamıştır.

EVET; çatışma, boğuşma ve öldürme olmuştur, ama nasıl?

Tehcir olmuştur; ama neden, nasıl? (Mecbur-i İskân / Sevki İskân)

Çatışmayı Osmanlılar (Türk / Kürt – Müslümanlar) başlatmamıştır. Birinci cihan Harbin’de, Osmanlı Hükümeti başlatmamıştır. Başlamasına da sebep olmamıştır.

Başlamasına sebep olan ve başlatan, İngilizler, batı devletleri ve Rusya’dır. “Hıristiyan Âlemi ve Haçlı zihniyetidir”.

Savaşı başlatırsanız, bir devletin  “ İmparatorluğun “ topraklarını işgal edep halkını katlederseniz ve katlettirirseniz, bölüp parçalarsanız; 

O devlette kendini savunacaktır ve karşı koyacaktır, güvenliği sağlamak için tedbirler alacaktır!

BU, EBEDİ TÜRK VE İSLAM DÜŞMANI OLAN DEVLETLERİN HEDEFLERİ İSE;

Osmanlı “Türk -İslam” hâkimiyetine son vermek, sahip olduğu toprakları almak, birçoğunda kendi istedikleri dine mensup, etnik kökenli, küçük devletleri kurmak, istedikleri gibi buraları yönetmek. Yer altı ve yer üstü kaynaklarını almak ( gasp etmek!).

ÖRNEK;   Doğu ve Güney Doğuda Ermenistan Devleti kurma istekleri!

Osmanlı İmparatorluğundan aldıkları yerlerde ve üç kıtada kurdurdukları devletler!

Nihai hedefleri ise; Türk- İslam medeniyetlerini, ortadan kaldırmak, bir daha canlanmamak, yeşermemek üzere, son darbeyi vurmak. Yerin dibine, mezara sokmak!

 Çok şükür, tam olarak amaçlarına ulaşamamıştırlar!

 Bugünde aynı zihniyetleri ve amaçları devam ediyor! Belki KORONA SALGINI korkutup sindirir dedik ama oda sindiremedi…

 Bu çirkin görevleri ERMENİLER “ İsteyerek fırsatı ganimet (Osmanlının zayıflamasını) sayarak “ üslenmişlerdir.

 Bunun içinde ne gerekiyorsa yaptılar. Çatışmalar, isyanlar çıkardılar. Doğrudan savaşlar açtılar... Bu zeminleri hazırlamak için, her şeyi kullandılar…

Din ayrılıklarını, ırk ayrılıklarını körüklemek, Etnisiteleri derinleştirmek, bölmek, parçalamak...

Yüz yıllarca beraber yaşamış, ekmeğini, aşını paylaşmış “komşu etnik gruplara” Milletin Sadık olanlara; yabancı devletlerin saldırılarına yardımcı olması ve yabancı askerlerin, Osmanlı Topraklarına girmesinin sağlanması görevlerini vermişlerdir.

Ve ya,  bu etnik guruplar (ERMENİLER), bu çirkin, vahşi görevleri ve ihanetleri; gönüllü üstlenmişlerdir.

Türk Askerini arkadan vurmuşlardır, Sivil Halkı da katletmişlerdir, hatta yakmışlardır

NE YAZIK VE ACIDIR Kİ, Son günde ABD Baş kanı’da  SOY KIRIM yapıldı dede!

Bütün bunlara rağmen, tarihi olayları saptırmayalım, siyasete alet etmeyelim; tarihçilere bırakalım demenin en doğru yol olduğu kanısındayım…

Hoşça kalın, EVDE KALIN, devam edecek.                            

UZ. Dr. Ayhan YİĞİT.