Elif KARDEŞ


ADALET


"Adalet" diyerek başlayalım...
Çünkü! Orhan Gazi der ki `Adaletten ayrılmayın!Adaletin en kötüsü geç tecelli edenidir.Hüküm isabetli olsa da geciken adalet zulümdür!`  Osman Gazi der ki;   

` Her zaman adaletli ve hoşgörülü olun!` Adaletinden dolayı kendisine Kanuni denilen Sultan Süleyman der ki; `Ben adaletimle insanları kendime bağladım.`  Ve Şeyh Edebali Osman Bey`e öğütler...


`İnsanı yaşat ki devlet yaşasın! .Peki dünyaca ünlü yazar Tolstoy`un deyimiyle hemen soralım.` İnsan ne ile yaşar?`  Buna cevap olarak bir sürü şey sıralanabilir ancak şu kesinlikle bilinmelidir ki; ` İnsan ancak adaletle insan gibi yaşar!`  İşte koskoca imparatorluk da bu temel üzerine inşa edilir.Ben de bu sebeple ilk yazıma `adalet` diyerek başlamak istedim...

Adaletin sağlayıcısı devlettir ve en eski, basit tanımıyla adalet,herkese hakkı olanı vermektir.  Haklar ise yasalarla belirlenmiştir.Malesef ki teoride ifade edilmesi bu kadar kolay ve basitken pratikte o kadar kolay elde edilememektedir. . 

Burada yasa koyuculara ve onu uygulayacılara sorumluluk düşmektedir.  Ancak ağırlıklı olarak yük uygulayıcılardadır. Çünkü yasalar soyut ve geneldir. Onu somut duruma hakkaniyetli olarak uygulaması gereken uygulayıcılardır ve hukukun üstünlüğünün, üstünlüğün hukukuna dönüşmesine ve özellikle başta siyaset olmak üzere her türlü dış müdahaleye uygulayıcılar olarak engel olmak en önemli meseledir. Hukukun ve adaletin en önemli sağlayıcısı ve olmazsa olmazı her türlü etkiden bağımsız olmasıdır.  Dünyanin en adaletli yasasini yapsanız dahi onu adaletle uygulayamadıktan sonra pratikte hiç bir anlam ifade etmez.  Şöyle gerçek bir hadiseden örneklemek gerekirse, eğer ki ayakkabı hırsızlığından yakalanan bir şahıs sırf ayakkabı  hakime ait diye tutuklanıyor öte yandan aynı durumdaki başka bir şahıs ifade sonrası serbest kalıyorsa işte burada hukukun üstünlüğü değil üstlerin hukuku vardır diyebiliriz.  O zaman Themis`in göz bağı açılmış, tarafsızlık, dolayısıyla adalet tecelli etmemiş demektir. Hani Yunan mitolojisinde adaleti sembolize eden ve hepimizin aşina olduğu bir elinde terazi bir elinde kılıcı, gözü bağlı ,kadın heykeli`..
Kılıç, cezaların caydırıcılığını ve gücünü, terazi adaletin dengeli dağıtılmasını,kadın olması bağımsızlığı ve gözlerinin bağlı olması ise tarafsızlığını simgeler. Bu hususlarda bir kişiye yönelik yapılan haksız bir muamele bütün bir topluma yapılmış kabul edilmelidir.  Çünkü bilinmelidir ki `Adalet bir gün muhakkak herkese lazım olur`...


Herkesin adaletten nasibini alacağı adil bir gün dilerim...
Av.Elif Kardeş